Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Margionių klojimo teatro rėmėjams, aukotojams, visiems ir kiekvienam, kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo ar prisideda prie jo atgaivinimo.

Klojimas sudegė, tačiau teatras savo dvasia gyvas, todėl nėra abejonių, kad vieną dieną ir žmonės, ir pastatas vėl susijungs į vieną, kad ir toliau mus visus džiugintų šimtametėmis tradicijomis, renginiais ir šventėmis.

Parymoje ant degėsių, apraudoję netektį, įsikvėpę tikėjimo ir patys pasiraitoję rankoves, tariam didžiulį ačiū už kiekvieną auką, darbą, maldą ar pastiprinantį žodį!

Ypatingai dėkojame tiems, kurie prisidėjo ar prisidės stipriai ir apčiuopiamai, kurių didelė ir reali pagalba padės kuo greičiau iš pelenų prikelti Lietuvos tradicijų, kultūros ir Margionių kaimo sielos namus.

Neužmiršim nė vieno. Nepamiršim ir pačios mažiausios aukos.

— — —

Medžiaga ruošiama